zondag 18 september 2011

Bewaker'n Schicht is in zijn glimlach
  wijn in zijn kus
Zijn gezicht in zijn haren
  Als een maan in haar duisternis
Mijn bewaker sliep dronken in
  Bewaakte mij in zijn dromen
En die ik liefhad nachtte bij mij
  Gaf mij zijn speeksel te proeven


© Ibn al-Mu'tazz [861-908]


Uit: Schoon in elk oog is wat het bemint - de mooiste klassieke Arabische liefdesgedichten,
samenst. en vert. Hafid Bouazza, Amsterdam, Bert Bakker, 2000

Geen opmerkingen: