zondag 19 februari 2012

Ik ben niet graag


HET VERWISSELEN VAN HET WIEL
Ik zit aan de kant van de weg.
De chauffeur verwisselt het wiel.
Ik ben niet graag waar ik vandaan kom.
Ik ben niet graag waar ik naar toe ga.
Waarom kijk ik naar het verwisselen van het wiel
Vol ongeduld?© Bertolt Brecht
Uit: Bertolt Brecht Over de aardse liefde en meer, uit een leven vol gedichten en verzen 
- samenst., inleid. en vert. Martin Mooij - Rotterdam, Ad. Donker, 1998

Geen opmerkingen: